Bjørnevannet

Fisk fanget i Bjørnevannet

En dag i mai fanget Niklas Pisani en fin ørret i Bjørnevannet. Fisken målte 26 cm og Niklas var med og spise den. Det er virkelig flott å se at alt arbeidet med utsetting av fisk ikke har vært forgjeves. Håper også andre melder fra om sin fiskelykke i Bjørnevannet.

Niklas Pisani har fanget en flott ørret i Bjørnevannet på sluk

FISK I BJØRNEVANNET!

Som et smil, midt på Smøråsfjellet, ligger Bjørnevannet. Ikke så stort, bare omtrent 50.000 m2, men med dets sentrale plassering, , blir det besøkt av svært mange turgjengere, store og små. På varme sommerdager er der et yrende badeliv. Når isen ligger om vinteren, går rødkinnete barn på skøyter. Ender og måker svømmer på vannet, frosker kvekker i myrene omkring, men en ting manglet: Ingen fisk gjorde seg nytte av smådyrene som yrer under overflaten og bare venter på å bli spist av grådige ørret.

Smøråsfjellets Venner fikk en drøm om å se glade vak, og noen tok et initiativ, typisk nok. Gjennom langvarige forhandlinger med dem som styrer slikt, ble det godkjent at vi skulle få overføre fisk fra Kalandsvannet til Bjørnevannet!


Fisketransport til Bjørnevannet

I Bjørnevannet svømmer det nå omtrent 450 levende ørret, som var mellom 6 og 30 cm lange da de ble satt ut i 2007. De ble hentet fra Kalandsvannet av Smøråsfjellets venner, med god hjelp av Kalandsvannets grunneigarlag og andre interesserte.

Grunneierne ved Bjørnevannet har stilt seg velvillige til arbeidet, og de har selvsagt alle rettigheter, men i tillegg har barn og unge opp til 16 år etter loven rett til å fiske fritt med stang hvor de vil. Vi håper at arbeidet som er gjort for å få fisk i Bjørnevannet skal bli til glede og inspirasjon for mange unge sportsfiskere og ønsker alle barn skitt fiske!


De ivrige “fiskerne”

Vi vet at noen fisker allerede i år er blitt store nok til å fiskes på stang, den første vi har fått rapport om var 26 cm lang og i godt hold. De fleste fiskene er nok ennå små, og det vil være fint om fisk under 20 cm som biter på, taes forsiktig av kroken og settes ut igjen, så de kan vokse seg større før de blir spist.

Fisken er satt ut

Til høsten fortsetter vi nok å sette ut ørret i Bjørnevannet, for å sikre en god bestand av fin fisk. Vi vil også prøve å få til gyting i en av bekkene som renner inn i vannet, for om mulig å sikre naturlig ettervekst.

Tilbakemeldinger om antall og lengde av fisk som fanges i Bjørnevannet vil vi også gjerne ha som SMS eller telefon til Johan Krohn-Hansen mobil. 90666210.

Med vennlig hilsen

Smøråsfjellets venner

2009

Det viser seg at utsetting av fisk i Bjørnevannet har vært vellykket. Der raporteres om fine fangster. Familien Lien var en tur og prøvde fiskelykken og Håvard på 11 år og elev ved Apeltun skole fikk en fin ørret på 29,5 cm. Tilsammen hadde han fått 5 fisker, den største på ca 40 cm.

Familien Lien ved Bjørnevannet. Håvard Lien og en ørret på 29,5 cm


%d bloggers like this: