Aktiviteter 2008 – 2014

Etter en lang pause vil jeg nå være mer aktiv på hjemmesiden vår. Siden siste innleg har det skjedd en god del på Smøråsfjellet.

 2009

Klatrestubben “Jonnemann” ble laget.

Jonnemann

Jonnemann

2010

I 2009 ble vi tildelt Kulturprisen fra Fana bydel. En stein med kobberplakett ble satt opp på Kletten. Steinbenker og steinbord ble plassert like ved.

Kulturplassen

Kulturplassen

Ny Nordbro og Rallarveien ble innviet i tåke og regn.

Ny Nordbro

Ny Nordbro

I anledning av en 85 årsdag i gjengen ble en ugle gitt som gave og montert ved Kanonstillingen. Den fikk navnet “Obersten”.

Obersten

Obersten

 2011

Like ved Smøråshuldra ble en ny bu laget, “Huldrebu”

Huldrebu

Huldrebu

2012

En geit ble kjøpt inn og plassert utenfor Huldrebu.

Nede ved kanonstillingen kom der en flott kanon som ble innviet med et smell.

Kanonen

Kanonen

En i Smøråsfjellets venner gikk på kurs på Osterøy for å lære teknikken med å lage trefigurer med motorsag. Noen av de figurene som ble satt opp for 10-12 år siden var begynt å rotne og trengte utskifting.

Den første som ble fornyet var uglen ved Halvkvila. Der kom en ny ugle oppe i et tre ved Huldrebu.

Ny Ugle

Ny Ugle

Ny Ugle

Ny Ugle

En ny demning ved utløpet av Bjørnevann ble konstruert.

Ny demning

Ny demning

2013

Den gamle trollbu ble revet og ny satt opp bak Smøråsbjørnen. Smøråsbjørnen var desverre i en så dårlig forfatning at den måtte fjernes og en ny ble satt opp. Et lite troll fikk sin bolig i Trollbu.

Nye Trollbu med trollunge.

Nye Trollbu med trollunge.

På Vallesiden startet rehabiliteringen av Vallestien. Ny bro over elven og steinsetting over myren op oppover mot Melkeplassen.

Ny Vallesti 2

Ny Vallesti 2

Ny Vallesti-1

Ny Vallesti-1

I Ytrestien bla der laget flere broer over de våteste partiene.

Broer

Broer

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: