Smøråsfjellet

Historien om Smøråsfjellet.

Smørås og Hamrefjellet ligger i Bergen kommune, Fana bydel. Avgrensing i øst er mot Kalandsvannet, i sør mot Hamrevegen, i vest mot Fanavegen og i nord mot Tranevannet. Største høyde er 275 meter over havet (Hamrefjellet).
Det har bodd mennesker i området langt tilbake i tiden. Gårdene på Stend, Rå, Titlestad, Hamre, Hatlestad, Valle, Smørås og Nøttveit antar man ble ryddet før eller like rundt 800 e.Kr., mens de andre gårdene i området antagelig er av yngre dato. Apeltun er trolig ryddet før 1350, men ble lagt øde og ikke gjenryddet før på 1600-tallet.

Under rydding av et området ved Bjørnevannet i 2006 oppdaget man en haug som kunne se ut som en gammel gravhaug.

gravhaugen.jpg

“Gravhaugen”

Eksperter fra Universitetet i Bergen var på befaring og ut i fra form og steiner som ligger i området er det mulig at dette er en gammel gravhaug.


%d bloggers like this: